070 - 6242532

Ring vår stödlinje

Maila oss

Skicka oss ett mail

070 - 6242532

Ring vår stödlinje

Maila

Maila oss

Till dig som är utsatt

Om du lever i en relation där blir kränkt, kontrollerad, skrämd eller utsatt för våld

– ta kontakt med Norrtälje kvinnojour Snäckan.

Du når oss på telefonnummer 070 – 6242532 alla dagar 08-22.

Hos oss får du vara anonym vi har tystnadslöfte.

Vid behov av akut hjälp ring 112.

Vad är våld?

Våld i nära relationer kan anta många olika former och blir ofta allvarligare ju längre det fortgår. Genom ett systematiskt bruk av olika former av våld och hot försöker förövaren kontrollera och utöva makt över den som utsätts för våldet.

Nedan kommer en kort förklaring av de vanligaste typerna av våld.

Fysiskt våld
Fysiskt våld är varje form av fysisk handling som skadar eller kontrollerar en annan människa. Detta inkluderar till exempel slag, sparkar, angrep med olika föremål eller att bitas.

Sexuellt våld
Sexuellt våld kan till exempel vara oönskad beröring, påtvingad sexuell aktivitet eller påtvingade sexuella handlingar som känns onaturliga eller skapar smärta.

Ekonomiskt våld
Ekonomiskt våld innebär att den ena parten helt eller delvis kontrollerar den andra partens ekonomi eller den gemensamma ekonomin. Detta leder till att den som utsatt blir beroende av den andra och förvägras självständighet.

Försummelse
Försummelse är ett aktivt försvårande av vardagen för personer som är beroende av omsorg. Det kan ske genom att exempelvis medvetet fel-medicinera eller att inte ge den hjälp personen behöver i vardagen.

Psykiskt våld
Psyiskt våld är all användning av ord, röst, agerande eller brist på agerande som kontrollerar, skadar eller kränker en annan person. Detta inkluderar utskällning, hot, nedsättande eller förödmjukande beteenden.

Materiellt våld
Materiellt våld är exempelvis att kasta, förstöra eller slå sönder saker. Ofta är dessa saker utvalda för att de har en speciell betydelse för den som utsätts för våldet.

Latent våld
Latent våld är ständigt närvarande i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i nära relation lever i ständig beredskap. Risken för nytt våld skapar ett strategiskt och anpassat beteende hos den utsatta för att undvika våld.

Hedersrelaterat våld
Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck där det ofta är flera gärningspersoner, vanligen familjemedlemmar och släktingar. Det kan handla om hot eller våld som begränsar en persons handlingsutrymme eller självbestämmande.

BEHÖVER DU ANNAN HJÄLP?

STÖDLINJEN

I stödlinjen kan du få stöd och rådgivning såväl enskilt som i grupp, skyddat boende samt stöd vid kontakt med myndigheter osv. Du når oss på telefonnummer: 070 - 6242532

TJEJJOUREN

Tjejjouren består av chatt och mail (samt telefon enligt överrenskommelse) och riktar sig till alla som identifierar sig som tjejer. Du som chattar med oss är anonym.

DÖLJ MITT BESÖK

Om du lever i en relation där blir kränkt, kontrollerad, skrämd eller utsatt för våld - ta kontakt med Norrtälje kvinnojour Snäckan. Hos oss får du vara anonym vi har tystnadslöfte.​

TILL DIG SOM ÄR UTSATT

Om du lever i en relation där blir kränkt, kontrollerad, skrämd eller utsatt för våld - ta kontakt med Norrtälje kvinnojour Snäckan. Hos oss får du vara anonym vi har tystnadslöfte.

LÄS MER

Här finns tips på mer läsning samt stöd att få.